శాతవాహన విశ్వవిద్యాలయం

Satavahana University

Karimnagar – 505 001, Telangana State, India.

తెలంగాణా రాష్ట్ర అవతరణ దశాబ్ది ఉత్సవాలు

Skip to content