శాతవాహన విశ్వవిద్యాలయం

Satavahana University

Karimnagar – 505 001, Telangana State, India.

"మహాభోగ్ భండారో" సంత్ సేవాలాల్ మహరాజ్ 284వ జయంతి ఉత్సవ వేడుకలు.

Skip to content